Berenkoog 111822 BH Alkmaartel. 072-5670000fax 072-5670006e-mail


Stap 1 van 3

Bestellijst Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbeschermingDit formulier kunt u gebruiken voor het bestellen van materialen van Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. U kunt alleen bestellen aan de hand van een volledig ingevuld formulier. Verzendkosten worden doorberekend.Algemene gegevens


Organisatie:
Contactpersoon:
Afleveradres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres
   
Factuuradres (indien anders dan bovenstaande)
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres


Extra materialen


Aantal Prijs incl. btw  
29,95   Rapport werken met richtlijnen in jeugdhulp en jeugdbescherming "Lesssen uit de proefinvoering van conceptrichtlijnen" (inclusief tabellenbijlage)
90,00   Algemene ansichtkaart (met daarop de 14 richtlijnen) set van 500 stuks
14,95   Informatiekaart voor cliënten set van 250 stuks
4,95   Set van 10 posters "Ken jij de richtlijnen?"
4,95   Set van 10 posters "Doen wat werkt"


Richtlijn ADHD


Aantal Prijs incl. btw  
21,95   Richtlijn
28,95   Onderbouwing
2,50   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Crisisplaatsing


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
22,50   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
2,50   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Ernstige gedragsproblemen


Aantal Prijs incl. btw  
22,50   Richtlijn
28,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Kindermishandeling


Aantal Prijs incl. btw  
22,95   Richtlijn
28,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
2,50   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn KOPP


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
24,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
4,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Middelengebruik


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
28,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Multiprobleemgezinnen


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
26,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
7,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Pleegzorg


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
34,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
2,10   Info voor pleegouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Problematische gehechtheid


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
24,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
4,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Residentiële jeugdhulp


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
34,95   Onderbouwing
2,10   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp


Aantal Prijs incl. btw  
22,50   Richtlijn
34,95   Onderbouwing
2,50   Info voor ouders
7,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Scheiding


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
29,95   Onderbouwing
2,50   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Stemmingsproblemen


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
22,50   Onderbouwing
2,50   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet


Richtlijn Uithuisplaatsing


Aantal Prijs incl. btw  
19,95   Richtlijn
22,50   Onderbouwing
2,50   Info voor ouders
6,95   Werkkaarten
0,99   Werkblad
0,40   Factsheet
Genoemde prijzen zijn inclusief btw. Indien niet binnen 8 dagen melding is gemaakt van ontbrekende of verkeerde materialen worden voor nalevering de volledige kosten bij u in rekening gebracht. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Buro Extern: 072 - 567 00 00 / buroextern.nl.